Profil advokátov

JUDr. Eva Hencovská

advokátka

eva hencovska judrEva Hencovská ukončila právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Promovala v roku 2002, titul JUDr. obhájila prácou na tému štátneho práva. Advokátske skúšky vykonala v roku 2006 a v zozname advokátov je zapísaná pod číslom 4278. Okrem psychologických tréningov absolvovala aj kurz mediátora a od roku 2005 je zapísaná v zozname mediátorov.

 

Aktuálne sa venuje najmä trestnému a rodinnému právu.

 

JUDr. Eva Hencovská má aktuálne 1 advokátskeho koncipienta.

JUDr. Martina Hopferová

advokátka

martina hopferova judr

Martina Hopferová skončila právnickú fakultu v roku 2003. Po skončení pracovala a doteraz udržiava pracovné vzťahy s exekútorským úradom v Košiciach. Advokátske skúšky zložila v roku 2010, odkedy vykonáva samostatnú advokátsku činnosť, je advokátom s číslom 5318.

 

Vzhľadom na jej doterajšej skúsenosti je odborníčkou na exekúcie, správne a obchodné právo. Má bohaté skúsenosti s konkurzmi a reštrukturalizáciami a je špecialistkou na korporátne právo. Klientom je k dispozícii aj v trestnom práve, ktorému sa venuje od roku 2009

 

JUDr. Martina Hopferová má aktuálne 1 advokátskeho koncipienta a pripravuje sa na získanie doplnkového vzdelania a titulu LL.M. Plynulo komunikuje v angličtine, pasívne ovláda nemecký jazyk.

JUDr. Tatiana Vorobelová

advokátka

tatiana vorobelova judr

JUDr. Tatiana Vorobelová má 15 rokov skúseností v právnom systéme na pozícii sudkyne Mestského súdu v Košiciach so zameraním na patentové právo.

 

Niekoľko rokov funkcie sudkyne jej prinieslo skúsenosti, ktoré sa v roku 1992 rozhodla odovzdať svojim klientom a stala sa advokátkou pod poradovým číslom 4029. Aktuálne zastupuje renomované spoločnosti a orgány štátnej správy, poskytuje poradenstvo a zastupovanie aj súkromným osobám najmä v obalsti rodinného a obchodného práva.

 

Jej charizmatické vystupovanie a odbornosť sú známkou úspechu v prípadnom spore. Plynulo komunikuje v nemeckom jazyku.

 

Advokátski koncipienti 

V advokátskej kancelárii aktuálne pracuje na pozícii advokátskeho koncipienta JUDr. Adriana Kurucová (pod vedením JUDr. Evy Hencovskej) a Mgr. Lýdia Balounová (koncipientka JUDr. Martiny Hopferovej).

Advokátska kancelária CORONA, Bajzova 2, Košice 04001  |  tel: 055/729 54 68  |  tel: 055/729 54 69 |  advokat@ak-corona.sk